Voor verwijzers

Voor verwijzers

Psychosociale oncologische zorg leidt tot afname van klachten bij patiënten, waarvan een aanzienlijk deel behoefte heeft aan deze zorg bij het verwerken van de gevolgen van hun ziekte en de behandeling1. Een recente meta-analyse uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan het RadboudUMC, concludeerde dat mindfulness-based interventies effectief zijn gebleken in ‘het verbeteren van psychische klachten en kwaliteit van leven’ bij kankerpatiënten2.

Boek 2Mindfulness-Based Cognititve Therapy for Cancer (MCBT-Ca)3 is een aangepaste versie van de MBCT training die in Nederland vergoed wordt bij recidiverende depressie. Deze training werd ontwikkeld aan de oncologie-afdeling van het ziekenhuis in Bangor, Noord-Wales. De klinische effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze interventie worden momenteel (mede-)onderzocht door het Centre for Mindfulness Research and Practice (CMRP) van Bangor University.

Het Radboud Universitair Medisch Centrum voor Mindfulness biedt meer informatie over de klinische toepassingen van mindfulness en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar.

1. Rudolphie, Bögels, Hoeksta-Weebers, van Balen, Huijgens, & de Ruiter, (2014) Visie psychosociale oncologische zorg op maat – kansen en knelpunten, KWF
2. Schellekens, Compen, van der Lee, van der Drift, & Speckens, (2015) Effectiviteit van mindfulness-based interventies bij patiënten met kanker: een systematische review van recente gerandomiseerde studies, Nederlands Tijdschrift voor Oncologie, 2015;12:11-8
3. Bartley, T., (2012) Mindfulness Based Cognitive Therapy for Cancer. Oxford: Wiley-Blackwell